Over mijn tarief;
Veelgestelde vragen

 

Wat kost herstelcoaching?
Ieders situatie is uniek en vraagt om maatwerk.  Ik hanteer verschillende tarieven voor volwassenen boven of onder de 18 jaar, maar een indicatie van mijn tarieven is 90 euro per sessie (1-1,5 uur).

Hoeveel sessies kan ik verwachten?
Een typisch traject duurt tussen de 6 en 12 sessies, hoewel ik met cliënten heb gewerkt tot wel een jaar of langer. De frequentie van de sessies hangt af van je behoeften, doelen en algemene gezondheid.

Wordt herstelcoaching gedekt door mijn verzekering?
Helaas is dit niet mogelijk, maar er zijn wel andere mogelijkheden om een coachingstraject (gedeeltelijk) vergoed te krijgen:

Via je werkgever en/of vanuit een CAO
Steeds meer werkgevers reserveren een opleidingsbudget voor hun werknemers. Coaching is een relatief goedkope investering in het duurzaam welzijn van werknemers. Herstelcoaching kan helpen bij re-integratie na een periode van ziekteverzuim. Als je overweegt om herstelcoaching met uw werkgever te bespreken, bereid je dan van tevoren voor en denk na over de volgende vragen:
- Wat wil je bereiken met herstelcoaching?
- Welk voordeel heeft jouw werkgever als je jouw doel(en) bereikt?
- Wat is je motivatie om een coachingstraject te starten?

Informeer bij jouw werkgever, leidinggevende of de afdeling personeelszaken naar de mogelijkheid om in de CAO van jouw organisatie uren te ruilen of de kosten te delen.

Via de arbodienst van uw bedrijf
Na overleg met de bedrijfsarts zijn werkgevers vaak bereid deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (WGA). Bijvoorbeeld in het kader van langdurig verzuim. Neem contact op met de bedrijfsarts of de Arbodienst voor meer informatie.


Nederlands