Steungroep
Kampvuur-Klets
16 december 2021
Wie zie je als je naar me kijkt?
26 februari 2022

Gastlessen voor (startende) hulpverleners

Er is geen 1 manier om te herstellen. Geen theorie of methode is perfect. Herstel heeft met zoveel verschillende factoren te maken dat er duizenden boeken erover geschreven kunnen worden. Maar als je mij vraagt, zijn er 2 onmisbaar ingrediënten nodig om herstel te vorderen: 1 – De cliënt heeft de wil om te herstellen en 2 – er is verbinding tussen cliënt en behandelaar.

Als ex-cliënt kon ik haarfijn voelen wanneer ik door een lens van een diagnose werd bekeken. De mentale vinkjes die werden gezet in de hoofd van mijn behandelaar als ik het had over mijn klachten en of dat wel of niet bij een bepaald ziektebeeld paste. Ik proefde het oordeel, wanneer ik wel of niet serieus werd genomen of wanneer er gekozen werd om protocol te volgen in plaats van naar mij te luisteren. Er waren momenten dat ik door bepaalde hulpverleners helemaal machteloos voelde omdat die het schijnbaar beter wisten wat ik ervaarde als ik.

Maar ook voelde ik warmte. Compassie. Troost. Sessies waar mijn hoofd weer opgeruimd was zodat ik verder kon. Coaches en hulpverleners die mij mijn verhaal lieten doen en die mij hielpen mezelf beter leren kennen in een periode wanneer ik mezelf kwijt was. Coaches die mij uitdaagde en een ander perspectief gaven op mijn situatie. Ervaringsdeskundigen waar ik herkenning en erkenning voelde en de kettingen van zelfstigma doorbraken.

Als gastdocent is het mijn missie om de volgende generatie hulpverleners en coaches te helpen aansluiten bij hun cliënten zodat ook zij verder kunnen herstellen. Ik doe mijn herstel boek open en deel wat mij wel en niet heeft geholpen tijdens mijn herstel. Ik maak gebruik van interactieve oefeningen waarin studenten worden uitgedaagd anders naar cliënten te kijken. Soms komen studenten meer over zichzelf te leren.

Gastlessen kunnen live of online gegeven worden. Tijdens de gastles worden studenten aangemoedigd om alle vragen te stellen die ze normaal gesproken niet zouden durven. Ik geef handvatten en tips hoe om te gaan met cliënten. Een herstelervaring kan een mooi, inspirerend manier om je te herinneren waarom je voor deze mooie vak hebt gekozen en hoe jij het kunnen beter kunt maken voor zowel cliënten als hulpverleners.

Ik heb gastlessen gegeven bij het ROC, Avans Hogeschool, GGZ Breburg en Tilburg University. 

Enkele voorbeelden van onderwerpen die ik behandel (allemaal vanuit geleefde ervaring):

  • Triadisch werken;
  • Schaamte en stigma;
  • Voor- en nadelen van psychiatrische diagnoses;
  • Voor- en nadelen van medicijn gebruik;
  • Protocol: standard uitvoeren of af en toe loslaten?;
  • Heb je vragen over andere onderwerpen? Neem contact met mij op.

Wat mensen zeggen over mijn gastlessen:

Wietske van Oorsouw, UD en opleidingsdirecteur Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid at Tilburg University

“Ervaringsdeskundigen bewijzen keer op keer hun waarde in het ontwikkeltraject van startende psychologen. Zij delen persoonlijke verhalen die bestaan uit combinaties van kracht, kwetsbaarheid, zelfinzicht, emotie en humor. Dit mini-symposium gaf academische studenten de mogelijkheid om (complementaire) ervaringskennis op te doen, die over het algemeen niet in studieboeken staat en positief bijdraagt aan de vorming van aanstaande professionals.” 

Een paar van de studenten:

“Thank you so much, I think for a lot of us it was very useful to hear this, not only for the lecture, but for our own personal problems and self-understanding.”

“You really connected with us, thank you!”

Carlo Garofalo, Assistant professor of Psychology, Tilburg University:

“I was very happy as I try to convey this kind of messages during the course, but there is nothing like hearing it from lived experience. The bottom line is that I think students got to understand that their human qualities are perhaps more important than their skills and knowledge, and that after all, the real expert in the room is always the patient, as the expertise we are talking about is the patient’s life and nobody can know about it better than him or herself.”

De prijs van een gastles is op aanvraag. Voor meer informatie, stuur een email naar emma@devuurproef.com.

Nederlands